Supporting Documents

Ingeniørforeningens Energiplan 2030
Ingeniørforeningens Energiplan 2030
2006 - PDF 4.74MB
ISBN: 87-87254-63-8

Det har været en stor udfordring at samle trådene og stå for de sammenfattende analyser af Ingeniørforeningen i Danmark, IDAs energiplan for 2030. Det var ikke lykkedes uden stor hjælp fra medarbejderne i IDA, de aktive i de fagtekniske selskaber inden for temagrupperne samt nøglepersoner fra store dele af den danske energisektor. Derfor vil vi gerne rette en personlig tak til alle disse personer, herunder ikke mindst styregruppen for projektet.